Wetenschap 2 naar Kinderdijk

Dinsdag 17 november zijn we met de leerlingen uit klas 2 die het vak wetenschap volgen, met de bus naar Kinderdijk geweest.

Voor het komende project voor wetenschap gaan ze samen met het vak aardrijkskunde een project doen over pompen en gemalen. Leerlingen gaan onderzoek doen naar pompsystemen en de naar de werking van gemalen, om vervolgens een ontwerp te maken van een systeem – pomp en energievoorziening –in een schaalmodel of gedetailleerde 3D tekening, waarbij water over klein hoogteverschil omhoog wordt gebracht. 

Om zich goed te oriënteren hebben de leerlingen een rondleiding gekregen door Kinderdijk, een film gekeken over de aanleg van de Alblasserwaard, uitleg gekregen over het waterbeheer in Kinderdijk en over de 19 authentieke windmolens uit de 18e eeuw die wereldwijd als Nederlands icoon worden beschouwd. En natuurlijk een molen van binnen bekeken. Een inspirerende ochtend!

-

Kinderdijk 4

-

Kinderdijk 5

-

Kinderdijk 6

-

Kinderdijk 7

-

Kinderdijk 8