Internationalisering

Met als doelstelling de diverse culturen binnen Europa beter leren kennen en elkaar beter leren te begrijpen neemt Het Lyceum Rotterdam deel aan diverse programma’s van het Europees Platform. Hieronder vallen multilaterale projecten: dat wil zeggen dat verschillende scholen uit diverse Europese landen deelnemen aan een vooraf gedefinieerd programma en dat er uitwisselingen plaatsvinden met de deelnemende scholen. Deze uitwisselingen worden niet door hele klassen tegelijk gedaan, omdat er ook via Skype en e-mail gecommuniceerd wordt met leerlingen uit de andere landen. Daarnaast zijn er bilaterale projecten: één op één uitwisselingen met een andere school in een ander Europees land.

Momenteel loopt het project EU Storyland dat met de tweede klassen is begonnen in het afgelopen schooljaar en dat doorloopt tot eind schooljaar 2014/2015. Kijk op http://Eustoryland.Blogspot.nl voor meer informatie. In aanvraag zijn een multilateraal project met scholen uit Europese havensteden ( PLOUS+) en een bilateraal project met een school in Spanje.

Het nieuws