Excursies

In alle leerjaren en op alle niveaus vinden er door het hele schooljaar heen excursies en projecten plaats. Tijdens de excursies ga je naar musea en andere kunstinstellingen en bedrijven. Naast musea in Rotterdam worden musea in andere steden, waaronder Den Haag, Amsterdam, Antwerpen en Brussel aangedaan. De bedrijfsbezoeken zijn vooral in het Rijnmondgebied. Bedrijven zoals Stegeman specerijen, Vopak, het Havenbedrijf en ABN-AMRO Bank worden bekeken.

Het nieuws